ทดลองสไลด์

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2551

ตารางกิจวัตรประจำวันของสาธิตอนุบาลจันทรเกษมแบบเป็นทางการ


7.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล

8.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ

8.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนาทนา ตรวจสุขภาพ

8.50-09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

9.10-10.00 น. พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่างเช้า

10.00-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม

10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม

11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน

12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน

14.00-14.20 น. เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า
14.20-14.40 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย

14.40-15.00 น. เกมการศึกษา

นิทานคณิศาสตร์


ลูกหมู 3ตัว

ณ ครอบครัวหนึ่งมีลูกหมูอยู่3ตัว ลูกหมูทั้ง 3 ตัวกำลังจะออกไปหาอาหารก่อนออกไปหาอาหารแม่หมูได้นับจำนวนลูกหมู1 2 3 เมื่อนับเสร็จแล้วแม่หมูได้สั่งลูกหมูทั้ง 3 ตัวว่า ห้ามเดินแตกแถวให้เดินตามแม่หมู ทันใดนั้นลูกหมูตัวที่ 2 3 ได้เดินออกจากแถวแล้วได้พลัดหลงกันกับแม่หมู แม่หมูและลูกหมูตัวที่ 1 ก็ได้ร้องเรียกลูกหมูตัวที่ 2 3ปร่กฏว่าลูกหมูตัวที่ 2 3 นั่งร้องไห้หาแม่หมูอยู่ข้างต้นไม้ใหญ่หลังจากนั้นแม่หมูก็หาลูกหมูเจอแล้วได้สั่งสอยลูกหมูว่าลูกๆต้องเชื่อฟังในสิ่งที่แม่หมูสอน แล้วแม่หมูและลูกหมูก็ได้กลับบ้านก้นและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

เพลงคณิตศาสตร์บ้านของฉันมีแมว 5 ตัวแมว 5 ตัวร้องเรียกเสียงดัง
เหมี๊ยว เหมี๊ยว เหมี๊ยว เหมี๊ยว เหมี๊ยว 1 2 3 4 5
นี่แหละคือเสียงของลูกแมว

25-26กุมภาพันธ์2551

วันนนี้ได้มาพบอาจารย์พัชราแทนเพราะอาจารย์คุยเรื่องไปเกาะช้างและพอช่วงเย็นเจออาจารย์จ๋าอาจารย์เลยช่วยแนะนำการเขียนจดหมาย

4-5,11-12,21-22กุมภาพันธ์2551

ภายในสัปดาห์ที่กล่าวมานี้อาจารย์จ๋าได้เตรียมเลี้ยงรุ่นพี่ที่จบไปแล้ว อยากบอกว่าอาหารอร่อยมากค่ะและรุ่นพี่ก็น่ารักทุกคนเลยค่ะ (มั่ง) และหลังจากสัปดาห์ต่อไปอาจารย์ได้ให้สอบแต่ก่อนสอบมีการพูดคุยกันถึงเรื่องทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยว่าหมายถึงการปูพื้นฐานก่อนเรียนชั้นประถมและยังสามารารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

28-29มกราคม2551

สัปดาห์นี้เหมือนทุกๆสัปดาห์ได้มาเรียนในห้องสมุด อาจารยจ๋าให้ไปอ่านชีสที่อาจารย์แจกเพื่อจะสอบ

วันที่14-15,21-22มกราคม2551

วันนี้ได้ไปสังเกตุการสอนที่โรงเรียนบางบัววันแรกที่ไปรู้สึกแปลกๆและยังไม่ได้ทำอะไรเพราะเรียกแต่ประชุม